QUY ĐỊNH LỚP HỌC

I Giảng Viên

1 Vào lớp đúng giờ qui định.

2 Trang phục gọn gàng, lịch sự.

3 Giữ tinh thần vui vẻ, nhiệt tình và tận tâm trong lớp .

 

4 Bận việc đột xuất phải thông báo trước 3 ngày với Công ty và Học viên

5 Chuẩn bị bài giảng trước mỗi buổi học để đảm bảo chất lượng đào tạo theo yêu cầu

6 Theo sát và đánh giá tiến bộ của từng học viên trong suốt quá trình học.

7 Phối hợp với các bộ phận khác trong việc giữ liên lạc với Học viên.

8 Có ý thức giữ gìn trật tự và vệ sinh chung.

9 Báo cáo kịp thời những sự việc bất thường trong lớp học.

10 Tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi phòng học.

 

II  Học Viên

1 Đến lớp đúng giờ và đầy đủ theo lịch học.

2 Thái độ học tập tích cực , nghiêm túc

3 Trong giờ học phải chủ động tương tác với Giảng viên.

4 Nghỉ học phải có lý do thật sự chính đáng và phải báo cho Horeca trước 2 ngày

5 Không tự do ăn uống trong lớp.

6 Để điện thoại ở chế độ im lặng, trật tự ra ngoài nếu cần sử dụng điện thoại.

7 Không hút thuốc trong phòng học , tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ.

8 Giữ vệ sinh chung và cùng nhau dọn dẹp khi kết thúc buổi học.

 

Giảng viên sẽ theo dõi, đánh giá Học viên qua từng buổi học. Horeca chỉ cấp Chứng nhận cuối khóa với những Học viên có thái độ và tinh thần học tập tích cưc.

Giảng viên và toàn bộ Học viên nghiêm túc chấp hành những quy định nêu trên.

                                                                                                                     Xin cảm ơn !