CHÍNH SÁCH BẢO LƯU DÀNH CHO HỌC VIÊN HORECAVN

Chính sách dành cho các khóa học Pha chế tại HorecaVN, được áp dụng dành cho tất cả Học viên sử dụng dịch vụ có trả phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ho.Re.Ca Việt Nam, cụ thể như sau:

 

 

 Chính sách bảo lưu, đăng ký trước:

  • Chính sách đăng ký trước: Đăng ký trước hay còn gọi là đăng ký giữ chỗ là trường hợp học viên đăng ký và nộp tiền tại một thời điểm, nhưng không học ngay mà chỉ định một thời điểm học bất kỳ. Học viên được tự do đăng ký trước theo nhu cầu phát sinh, không bị hạn chế và không bị tính phí.
  • Chính sách Bảo lưu: Bảo lưu được hiểu là việc học viên đăng ký một khóa học bất kỳ, đã hoàn thành nghĩa vụ học phí và xác định rõ học khóa hiện tại hoặc khóa chỉ định trong tương lai (ghi rõ trong hóa đơn) nhưng trước hoặc đến thời điểm bắt đầu học của khóa học đó (tên khóa học được ghi trong hóa đơn) thì thay đổi, không học được do chưa sắp xếp được thời gian và yêu cầu bảo lưu. Miễn phí hoàn toàn phí bảo lưu. Không hạn chế số lần Bảo lưu.

           Thời gian bảo lưu: 6 tháng kể từ ngày đăng ký

 

Bao luu khoa hoc

 

  Chính sách chuyển nhượng khóa học đã đăng ký:

  • Đối với học viên đăng ký theo chương trình thông thường, không hưởng ưu đãi: Miễn phí chuyển nhượng
  • Đối với học viên đăng ký theo chương trình khuyến mại, quà tặng (bất kỳ chương trình nào), đã nhận khuyến mại, quà tặng của HorecaVN: Phí chuyển nhượng 250.000đ/lần/học viên (Người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng tự thỏa thuận với nhau về nghĩa vụ đóng phí).